Wednesday, April 6, 2016

Dagbok

Jeg har fått et skriveopphold på Hald Hovedgård i Danmark, jeg skal være her i to uker. Det er vakkert her, det er stille.Og jeg har begynt å tegne en slags dagbok fra oppholdet: