Saturday, December 15, 2012

Åtte timer med julekunder

Og nesten ingen tid til å tegne.


No comments:

Post a Comment